MgA. BcA. et BcA. Martin Hroch , Ph.D., MBA
Odborný asistent
tel:
e-mail: hroch@jamu.cz
UČO: 15546
Katedra varhanní a historické interpretace
Členství v akademických orgánech Funkce
Akademický senát JAMU člen
Disciplinární komise HF člen
Studium
HF B-HUDUM CEMBALO (abs.) (ukonč.)
HF B-HUDUM KLAVIR (abs.) (ukonč.)
HF B-HUDUM KLAVPE kombin. (abs.) (ukonč.)
HF N-HUDUM CEMBALO (abs.) (ukonč.)
HF D-HUDUM TEORINT kombin. (abs.) (ukonč.)
HF C-CV KLAVPE celoživ. (ukonč.)
Pracoviště Funkce
Katedra varhanní a historické interpretace Odborný asistent