doc. Mgr. MgA. Monika Holá , Ph.D.
Vedoucí katedry
tel: 54259 1624
e-mail: hola@jamu.cz
UČO: 5303
Vedoucí katedry
Komenského nám. 6 662 15 Brno
Členství v akademických orgánech Funkce
Ediční komise HF Předseda
Oborová rada Interpretace a teorie interpretace HF Předsedkyně
Ediční rada JAMU člen
Etická rada HF člen
Knihovní rada člen
Dramaturgická rada JAO a Komorní opery člen
Studium
HF M-HUDUM OPREZIE (abs.) (ukonč.)
HF D-HUDUM TEORHUD (abs.) (ukonč.)
Pracoviště Funkce
Katedra hudebních a humanitních věd Vedoucí katedry

Předmět Kód
Dějiny operního divadla II H80029Al
Diplomní seminář H70028
Dramaturgie oper I H60302l
Dějiny operního divadla II H60242l
Dějiny operního divadla I H60241l
Dějiny vokální hudby III (Rusko a Čechy v 19. a 20. st.) H600481l
Dějiny vokální hudby III H60047l
Dějiny vokální hudby II H60045l
Dějiny vokální hudby I H60043l
Bakalářský proseminář H30024
Teoretická reflexe oborového studia VIII HPH053l
Umělecký výkon II HPH056l
Doktorandský seminář II HPH060l
Doktorandský seminář IV HPH061l
Doktorandský seminář VI HPH062l
Disertační práce II HPH063l
Disertační práce IV HPH064l
Disertační práce VI HPH065l
Disertační práce VIII HPH066l
Účast na konferenci HPH067l
Publikační činnost HPH068l
Zahraniční stáž či zahraniční výzkumný projekt HPH073l
Studium a interpretace odborného textu HPH078l
Praktický verbální výklad hudebních jevů v historickém kontextu HPH079l
Teoretická reflexe oborového studia VI HPH052l
Teoretická reflexe oborového studia IV HPH051l
Teoretická reflexe oborového studia II HPH050l
Doktorandský seminář VIII HPH003Hl
Doktorandský seminář HPH035l
Doktorandský seminář VI HPH003Fl
Doktorandský seminář IV HPH003Dl
Doktorandský seminář II HPH003Bl
Dějiny vokálního umění HF0148l
Praktický verbální výklad hudebních jevů v historickém kontextu DH1014l
Magisterský diplomní seminář HDH001l
Účast na konferencích DH1009l
Studium a interpretace odborného textu DH1013l
Disertační práce DH1006l
Doktorandský seminář DH1005l

Název Typ Rok
HOLÁ, Monika. Motýli a rajky. Cyklus klavírních skladeb Bohuslava Martinů inspirovaný sbírkou Maxe Švabinského. In Fenomén Švabinský, Česká Třebová - Kozlov 2023. 2023. Prezentace na konferencích 2023
HOLÁ, Monika. Motýli a rajky. Cyklus klavírních skladeb Bohuslava Martinů inspirovaný sbírkou Maxe Švabinského. In Popularizační přednáška pořádaná Památníkem písemnictví v Rajhradu, 26. 9. 2023. 2023. Vyžádané přednášky 2023
HOLÁ, Monika. Šaty dělaj Martinů. 2023. Uspořádání (zogranizování) výstavy (s/bez krit. katal.) 2023
HOLÁ, Monika. Mozaika nejslavnějších operních režisérů III. IX. Evald Schorm. Hudební rozhledy. Praha, 2021, roč. 74, č. 9, s. 36-37. ISSN 0018-6996. Článek v odborném periodiku (nerecenzovaný) 2021
HOLÁ, Monika. Mozaika nejslavnějších operních režisérů III. VII. Miloš Wasserbauer. Hudební rozhledy. Praha, 2021, roč. 74, č. 7, s. 42-43. ISSN 0018-6996. Článek v odborném periodiku (nerecenzovaný) 2021
HOLÁ, Monika. Mozaika nejslavnějších operních režisérů III. XI. Alena Vaňáková. Hudební rozhledy. Praha, 2021, roč. 74, č. 11, s. 38-39. ISSN 0018-6996. Článek v odborném periodiku (nerecenzovaný) 2021
HOLÁ, Monika. Sto let od narození dirigenta a dramaturga Václava Noska. Praha: KlasikaPlus: Portál o klasické hudbě, 2021. ISSN 2571-4171. Popularizační texty a aktivity 2021
HOLÁ, Monika. Martinů v souvislostech (8) Zdeněk Zouhar jako (nejen) nezdolný propagátor díla Bohuslava Martinů. Praha: KlasikaPlus: Portál o klasické hudbě, 2021. ISSN 2571-4171. Popularizační texty a aktivity 2021
HOLÁ, Monika. Martinů v souvislostech (9) Vánoční momentky ze skladatelova života i tvorby. Praha: KlasikaPlus: Portál o klasické hudbě, 2021. ISSN 2571-4171. Popularizační texty a aktivity 2021
HOLÁ, Monika. Mozaika nejslavnějších operních režisérů III. III. Ota Zítek. Hudební rozhledy. Praha, 2021, roč. 74, č. 3, s. 28-29. ISSN 0018-6996. Článek v odborném periodiku (nerecenzovaný) 2021
HOLÁ, Monika. Martinů v souvislostech (7) Poličský Martinů fest a trocha jeho historie. Praha: KlasikaPlus: Portál o klasické hudbě, 2021. ISSN 2571-4171. Popularizační texty a aktivity 2021
HOLÁ, Monika. Martinů v souvislostech (5) Prázdninový „výletník“ po stopách Bohuslava Martinů. Část 1. – Polička a nejbližší okolí. Praha: KlasikaPlus: Portál o klasické hudbě, 2021. ISSN 2571-4171. Popularizační texty a aktivity 2021
HOLÁ, Monika. Martinů v souvislostech (6) Prázdninový „výletník“ po stopách Bohuslava Martinů. Část 2. – Okolí Poličky, Vysočina, Svitavská pahorkatina. Praha: KlasikaPlus: Portál o klasické hudbě, 2021. ISSN 2571-4171. Popularizační texty a aktivity 2021
HOLÁ, Monika. Brno (nejen) jako místo světových premiér jevištních děl Bohuslava Martinů. 2021. Vyžádané přednášky 2021
HOLÁ, Monika. Dirigent a dramaturg Václav Nosek by se dožil 100 let. Hudební rozhledy. Praha, 2021, roč. 74, č. 6, s. 54-56. ISSN 0018-6996. Článek v odborném periodiku (nerecenzovaný) 2021
HOLÁ, Monika. Martinů v souvislostech (4) Jarní a velikonoční inspirace Bohuslava Martinů. Praha: KlasikaPlus: Portál o klasické hudbě, 2021. ISSN 2571-4171. Popularizační texty a aktivity 2021
HOLÁ, Monika. Martinů v souvislostech (2) Jak se dříve žilo v zimě aneb Jak vznikly fotky „na lyžích ve sportovním dresu“. Praha: KlasikaPlus: Portál o klasické hudbě, 2021. ISSN 2571-4171. Popularizační texty a aktivity 2021
HOLÁ, Monika. Martinů v souvislostech (3) Významní martinůovští dirigenti I: Talich, Kubelík, Nosek, Bělohlávek. Praha: KlasikaPlus: Portál o klasické hudbě, 2021. ISSN 2571-4171. Popularizační texty a aktivity 2021
HOLÁ, Monika. Odešel František (Iša) Popelka, muzikolog, martinůovský propagátor. Praha: KlasikaPlus: Portál o klasické hudbě, 2020. ISSN 2571-4171. Popularizační texty a aktivity 2020
HOLÁ, Monika. Odešla stálice hudebního Brna, teoretik a hudebník Jiří Beneš. KlasikaPlus: Portál o klasické hudbě, 2020. ISSN 2571-4171. Popularizační texty a aktivity 2020
HOLÁ, Monika. Osobnosti Hudební fakulty JAMU. 2020. Uspořádání (zogranizování) výstavy (s/bez krit. katal.) 2020
HOLÁ, Monika. Dramaturg Václav Nosek: „Opera je obrazem života lidí“. In Jindřiška Bártová. Osobnosti Hudební fakulty JAMU II. Brno: JAMU, 2020, s. 117-138. ISBN 978-80-7460-176-7. Kapitola resp. kapitoly v odborné knize 2020
HOLÁ, Monika. Martinů v souvislostech (1). Z nadhledu. Praha: KlasikaPlus: Portál o klasické hudbě, 2020. ISSN 2571-4171. Popularizační texty a aktivity 2020
HOLÁ, Monika. Mladý Bohuslav Martinů/Der junge Bohuslav Martinů; Oslnění Olgou Valouškovou/Bezaubert von Olga Valoušková; Písně/Die Lieder. Polička: Městské muzeum a galerie Polička, 2020, 6 s. Notové vydání. ISBN 978-80-86533-29-2. Přehledové a vzdělávací texty 2020
HOLÁ, Monika. Mozaika nejslavnějších operních režisérů II. V., Jean-Pierre Ponnelle. Hudební rozhledy. 2020, roč. 73, č. 5, s. 34-35. ISSN 0018-6996. Článek v odborném periodiku (nerecenzovaný) 2020
HOLÁ, Monika. Mozaika nejslavnějších operních režisérů II. XI. Willy Decker. Hudební rozhledy. Praha, 2020, roč. 73, č. 11, s. 40-41. ISSN 0018-6996. Článek v odborném periodiku (nerecenzovaný) 2020
HOLÁ, Monika. Barevný svět Bohuslava Martinů. Muzikolog Jaroslav Mihule se dožívá významného jubilea. KlasikaPlus: Portál o klasické hudbě, 2020. ISSN 2571-4171. Popularizační texty a aktivity 2020
HOLÁ, Monika. Brněnská setkání s Bohuslavem Martinů. In Jana Franková, Monika Holá, Pavel Sýkora, Vlastimil Tichý, Irena Veselá, Vít Zouhar, Pavel Žůrek. Brněnská setkání s Bohuslavem Martinů. Brno: Moravská zemská knihovna, 2020, s. 375-405. Katalog k prezentaci MZK Oči Brna: Bohuslav Martinů. ISBN 978-80-7051-303-3. Kapitola resp. kapitoly v odborné knize 2020
HOLÁ, Monika. Bohuslav Martinů: Písně/Lieder. Pro zpěv s doprovodem klavíru, výběr z rané tvorby věnované Olze Valouškové. /Auswahl aus dem frühen, Olga Valoušková gewidmeten Schaffen. Polička: Městské muzeum a galerie Polička, 2020, 40 s. Notové vydání. ISBN 978-80-86533-29-2. Popularizační texty a aktivity 2020
HOLÁ, Monika. Symfonické fantazie a Roman Hoza. Zahájen Martinů fest 2019. KlasikaPlus: Portál o klasické hudbě. Praha, 2019. ISSN 2571-4171. Recenze 2019
HOLÁ, Monika. Mozaika nejslavnějších operních režisérů I. XII. Laurent Pelly. Hudební rozhledy. Praha, 2019, roč. 72, č. 12, s. 40-41. ISSN 0018-6996. Článek v odborném periodiku (nerecenzovaný) 2019
HOLÁ, Monika. Po stopách „strašlivých útrapů“ Bohuslava Martinů. Praha: KlasikaPlus: Portál o klasické hudbě, 2019. ISSN 2571-4171. Popularizační texty a aktivity 2019
HOLÁ, Monika. Moravský podzim a osmdesát tři let starý Oidipus s hudbou Bohuslava Martinů. KlasikaPlus: Portál o klasické hudbě. Praha, 2019. ISSN 2571-4171. Recenze 2019
HOLÁ, Monika. Mozaika nejslavnějších operních režisérů I. VI. Franco Zefirelli. Hudební rozhledy. Praha, 2019, roč. 72, č. 6, s. 38-39. ISSN 0018-6996. Článek v odborném periodiku (nerecenzovaný) 2019
HOLÁ, Monika. Mozaika nejslavnějších operních režisérů I. VII. Otto Schenk. Hudební rozhledy. Praha, 2019, roč. 72, č. 7, s. 44-45. ISSN 0018-6996. Článek v odborném periodiku (nerecenzovaný) 2019
HOLÁ, Monika. Polička uctila šedesáté výročí úmrtí Bohuslava Martinů. Praha: KlasikaPlus: Portál o klasické hudbě, 2019. Popularizační texty a aktivity 2019
HOLÁ, Monika. Básník z Vysočiny Miloslav Bureš. 2019. Uspořádání (zogranizování) výstavy (s/bez krit. katal.) 2019
HOLÁ, Monika. Jubileum ZUŠ Bohuslava Martinů a dvojí jubileum skladatele. Praha: KlasikaPlus: Portál o klasické hudbě, 2019. Popularizační texty a aktivity 2019
HOLÁ, Monika. Miloslav Bureš. Nejen autor textových předloh kantát Bohuslava Martinů. KlasikaPlus: Portál o klasické hudbě. Praha, 2019. ISSN 2571-4171. Článek v odborném periodiku (nerecenzovaný) 2019
HOLÁ, Monika. Kresby Bohuslava Martinů: Martinů obrázky kreslící. Polička: Městské muzeum a galerie Polička, 2018, 190 s. ISBN 978-80-86533-27-8. Odborná kniha 2018
HOLÁ, Monika. Kresby Bohuslava Martinů: Martinů obrázky kreslící. 2018. Uspořádání (zogranizování) výstavy (s/bez krit. katal.) 2018
HOLÁ, Monika. Můj zápas s klavírem. Exkurze do míst, kde se narodil, vyrůstal a kam se rád vracel Bohuslav Martinů. 2018. Vyžádané přednášky 2018
HOLÁ, Monika. Opera oper Don Giovanni W. A. Mozarta. 2018. Vyžádané přednášky 2018
HOLÁ, Monika. Průřez evropskými dějinami opery. 2018. Vyžádané přednášky 2018
HOLÁ, Monika. Narozen před 127 lety. Kdo? Bohuslav Martinů. 2017. Vyžádané přednášky 2017
HOLÁ, Monika a Eva DRLÍKOVÁ. Leoš Janáček: Nápěvky mluvy. Kritické vydání II. Brno: GAČR, 2015, 22 s. Výzkumná zpráva 2015
HOLÁ, Monika. S Dorou Novákovou-Wilmington o klavírní interpretaci i práci s dětmi. Opus musicum. 2012, roč. 44/2012, č. 3, 8 s. ISSN 0862-8505. Článek v odborném periodiku 2012
HOLÁ, Monika. Česká hudební literatura o Firkušném v letech 1990-1995. In Rudolf Firkušný člověk ? pedagog ? umělec. Brno: Ediční středisko JAMU, 2012, 6 s. ISBN 978-80-7460-032-6. Stať ve sborníku 2012
HOLÁ, Monika. Musica nova. 2012. Uspořádání konference 2012
HOLÁ, Monika. Rudolf Firkušný člověk ? pedagog ? umělec. 2012. Uspořádání konference 2012
HOLÁ, Monika. Musica nova. 2011. Uspořádání konference 2011
HOLÁ, Monika. Ota Zítek v dokumentech a vzpomínkách. In Ota Zítek v dokumentech a vzpomínkách. Brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, 2011, 233 s. ISBN 978-80-7460-011-1. Odborná kniha 2011
HOLÁ, Monika a Eva DRLÍKOVÁ. Leoš Janáček: Nápěvky mluvy. Kritické vydání II světový a regionální. 2011. Audiovizuální tvorba 2011
HOLÁ, Monika. ??????? ?????? ??????? ??????! Aneb Jak se staví v Rusku. Opus musicum. 2010, roč. 42/2010, č. 6, 6 s. ISSN 0862-8505. Článek v odborném periodiku 2010
HOLÁ, Monika. Poslání hudby. In Registr uměleckých výkonů. Praha: Nakladatelství Akademie múzických umění v Praze, 2010, 30 s. ISBN 978-80-7331-175-9. Kapitola resp. kapitoly v odborné knize 2010
HOLÁ, Monika. Leoš Janáček: Nápěvky mluvy. Kritické vydání. 2008. Audiovizuální tvorba 2008