doc. MgA. Pavel Trtílek , Ph.D.
Docent
tel: 54259 1325
e-mail: 5029@post.jamu.cz
UČO: 5029
Docent
Mozartova 1, Brno 662 15
5NP dveře 405
Studium
DIFA D-DRAUM DAATVOR kombin. (abs.) (ukonč.)
DIFA M-DRAUM DIVDRAM (abs.) (ukonč.)
Pracoviště Funkce
Kabinet pro výzkum divadla a dramatu Docent
Ateliér režie a dramaturgie Václava Cejpka Docent

Název Typ Rok
TRTÍLEK, Pavel. Cestou k počátkům divadla. In SATKOVÁ, Naďa – ŠKROBÁNKOVÁ, Klára. Přednášky o divadle a umění 2. Brno: JAMU, 2018. s. 71-78. ISBN 978-80-7460-139-2. Kapitola resp. kapitoly v odborné knize 2018
TRTÍLEK, Pavel. Patrick Hamilton, Provaz : [premiéra 21. února 2014 v Divadle Reduta. Brno: Národní divadlo Brno, 2014. 29 s. ISBN 978-80-260-6558-6. Odborná kniha 2014
TRTÍLEK, Pavel a Ivana MACHÁČKOVÁ. Poslední kniha. Vyd. 1. Brno: Větrné mlýny, 2013. 312 s. ISBN 978-80-7443-062-6. Odborná kniha 2013
TRTÍLEK, Pavel. Specifika francouzského absurdního divadla. In Výběrová řada doktorských prací. 1. vyd. Brno: Janáčkova akademie múzických umění, 2011. 182 s. Výběrová řada doktorských prací. ISBN 978-80-86928-97-5. Kapitola resp. kapitoly v odborné knize 2011
TRTÍLEK, Pavel. Specifika francouzského absurdního divadla. In Specifika francouzského absurdního divadla. Brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, 2011. 182 s. Výběrová řada doktorských prací. ISBN 978-80-86928-97-5. Odborná kniha 2011
TRTÍLEK, Pavel a Jan KRUPA. Modelky. In RozRazil - současná česká hra. Vyd. 1. Brno: Větrné mlýny pro občanské sdružení Centrum pro kulturu a společnost, 2010. 113 s. RozRazil - současná česká hra, sv. 86. ISBN 978-80-7443-000-8. Kapitola resp. kapitoly v odborné knize 2010
TRTÍLEK, Pavel. Od slov k hudbě. Svět a divadlo. 2007, roč. 18, I.07, s. 134-141. ISSN 0862-7258. Článek v odborném periodiku 2007
TRTÍLEK, Pavel. Robert Pinget. Svět a divadlo. 2007, roč. 18, II.07, s. 141-148. ISSN 0862-7258. Článek v odborném periodiku 2007
TRTÍLEK, Pavel. Řeč jako parazit. Svět a divadlo. 2007, roč. 18, III.07, s. 166-169. ISSN 0862-7258. Článek v odborném periodiku 2007
TRTÍLEK, Pavel. Eug?ne Ionesco ? mechanismus hrací škříňky. Svět a divadlo. 2006, roč. 17, IV.06, s. 156-161, 7 s. ISSN 0862-7258. Článek v odborném periodiku 2006