MgA. Tomáš Gruna
Odborný asistent
tel: 54259 1312
e-mail: gruna@jamu.cz
UČO: 5047
Odborný asistent
Mozartova 1, Brno 662 15
4NP dveře 303
Studium
DIFA M-DRAUM DRAMVYCH (abs.) (ukonč.)
Pracoviště Funkce
Ateliér audiovizuální tvorby a divadla Odborný asistent