JAMU bude letos poprvé součástí Evropského týdne udržitelného rozvoje a připraví dvě akce

 

V letošním roce se JAMU v souvislosti s účastí v programu CRP Unilead (MŠMT), vůbec poprvé zapojí do Evropského týdne udržitelného rozvoje. Toho se účastní většina českých veřejných vysokých škol, které v zářijovém týdnu (20. – 26. září, respektive do 8. října) připraví několik větších či menších aktivit pro studenty, zaměstnance či širokou veřejnost.

Proběhnou nejrůznější akce a přednášky na téma udržitelnost, menzy budou připravovat vegetariánská jídla, studenti připravují swapy či burzy, promítat se budou také filmy. JAMU vzhledem k pozdějšímu startu semestru zařadí dvě své akce v průběhu října.

První z nich bude udržitelný Book swap JAMU, který proběhne v prostorách obou fakult od 4. do 8. října. V přízemí fakult budou vytvořena místa, kde budeme vzájemně moci vyměňovat (swapovat) knihy – tematicky související s předměty studia, činností JAMU i obecně hudební či dramatickou tematikou apod.

Následovat bude Podzimní běh JAMU, chystaný na 12. října od 16:00 v brněnské Kamenné kolonii a jejím přilehlém okolí, jehož cílem bude nejen teambuildingový zážitek a program, ale také povzbuzení akademické obce a zaměstnanců k příjemnému a zdraví prospěšnému pohybu (běhu, procházce), který si budou účastníci moci přenést i jako blahodárný a udržitelný návyk pro cesty na fakulty, rektorát či ostatní součásti akademie. Jeho součástí bude i následné posezení s opékáním buřtů a koncertem studentů Hudební fakulty v přilehlém Duck baru. Na toto odpoledne v půvabném prostředí brněnské Kamenky jsou zváni jak studující, tak zaměstnanci i pedagogové JAMU.

O obou akcích vás budeme průběžně informovat.

 „Jako vzdělávací instituce si uvědomujeme, že je velmi důležité nejen na myšlenky či aktivity udržitelného rozvoje nejen poukazovat, ale zároveň se do nich také aktivně zapojit. Dát prostor nejen studentům a zaměstnancům univerzit, ale také široké veřejnosti. Hlavním poselstvím je, abychom výše zmíněným skupinám ukázali, že udržitelnost není pro nás jen pojmem v teoretické rovině, ale že to taky prakticky umíme. A to například pořádáním nejrůznějších vzdělávacích aktivit v podobě přednášek, seminářů a workshopů v dané oblasti,“ komentuje cíle Evropského týdne udržitelnosti doc. Zuzana Tučková, řešitelka projektu z Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.

Seznam akcí, které se budou konat po ČR v období od 18. 9. do 8. 10. 2023 a podporují udržitelný rozvoj na vysokých školách lze nalézt na  https://unilead.muni.cz  nebo také na https://www.tydenudrzitelnosti.cz/

Zpracoval – Tiskový mluvčí: Mgr. Radoslav Pospíchal, pospichal@jamu.cz, mob.: 774 896 292.