JAMU zřídila transparentní účet na podporu ukrajinských studentů

Transparentní účet založila JAMU jako jednu z forem podpory studia stávajících studentů z Ukrajiny a studentů, kteří uprchli z Ukrajiny po napadení Ruskou federací po 24. 2. 2022. Získané prostředky jsou určeny na přímou stipendijní podporu těchto studentů, dále ukrajinských pedagogů a celkové finanční zajištění výuky těchto studentů na obou fakultách JAMU.

Na vyžádání bude JAMU vystavovat dárcům potvrzení o přijetí daru (mikulicova@jamu.cz). Za zaslané prostředky předem děkujeme.

Transparentní účet je veden u brněnské pobočky Komerční banky:

Číslo účtu 123-5466850237/0100

gr