Prorektoři

Prorektoři

doc. MgA. Marek Hlavica , Ph.D.
Prorektor pro tvůrčí činnost
tel: 776 126 781
e-mail: 5202@post.jamu.cz
UČO: 5202
Prorektor pro tvůrčí činnost
Beethovenova 2 662 15 Brno
Členství v akademických orgánech Funkce
Komise projektů FRVČ Předseda
Knihovní rada Předseda
Ediční rada JAMU Předseda
Programová rada Divadla na Orlí člen
Kolegium rektora JAMU člen
Studium
DIFA D-DRAUM DAATVOR kombin. (abs.) (ukonč.)
DIFA M-DRAUM RTDS (abs.) (ukonč.)
Pracoviště Funkce
Janáčkova akademie múzických umění Prorektor pro tvůrčí činnost
Prorektor pro tvůrčí činnost Vedoucí pracoviště

Název Typ Rok
HLAVICA, Marek, Eva DIBUSZOVÁ, Martin PROKEŠ a Terezie VOJTÍŠKOVÁ. Průvodce legálním užíváním obrazových a jiných netextových zdrojů: Jak to dělat správně. 1. vyd. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2021. 58 s. ISBN 978-80-7592-115-4. Přehledové a vzdělávací texty 2021
HLAVICA, Marek. Dialogy z obrazovky. 2020. Popularizační texty a aktivity 2020
HLAVICA, Marek. Paměť Janáčkovy akademie múzických umění. 2019. Prezentace na konferencích 2019
HLAVICA, Marek. Z Ulice do Počátek. Kulturní zařízení města Počátky, 2019. Popularizační texty a aktivity 2019
HLAVICA, Marek. Cena Josefa Škvoreckého za mimořádné literární dílo v oboru audiovizuální tvorby (Trilobit 2019). Český filmový a televizní svaz FITES, 2019. Ocenění vědecké a umělecké činnosti 2019
HLAVICA, Marek. Velcí tvůrci vždy překračovali hranice mezi vědou a uměním. Universitas - magazín vysokých škol, 2018. Popularizační texty a aktivity 2018
HLAVICA, Marek. Instituce a jejich duše. In SATKOVÁ, Naďa – ŠKROBÁNKOVÁ, Klára. Přednášky o divadle a umění 2. Brno: JAMU, 2018. s. 345-350. ISBN 978-80-7460-139-2. Kapitola resp. kapitoly v odborné knize 2018
HLAVICA, Marek. Dramatická tvorba ostravského studia Československé televize (1955-1991). 1. vyd. Brno: Nakladatelství JAMU, 2017. 612 s. ISBN 978-80-7460-129-3. Odborná kniha 2017
HLAVICA, Marek. Strategie dramaturgie. In Monika Horsáková, Irena Kocí, Miroslav Zelinský. Proměny dramaturgie - Profesní a pedagogická východiska současné dramaturgie. 1. vyd. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2017. s. 41-47. ISBN 978-80-7510-267-6. Stať ve sborníku 2017
HLAVICA, Marek. Autor stržený proudem a stísněný tvarem. Svět rozhlasu. Praha: Český rozhlas, 2015, roč. 2015, č. 33, s. 52-56. ISSN 1213-3817. Článek v odborném periodiku 2015
HLAVICA, Marek. Obraz normalizační společnosti v dramatické tvorbě tehdejšího brněnského studia Československé televize. In KAŇKA, Petr, KOFRÁNKOVÁ, Václava, MAYEROVÁ, Ingrid, ŠTOLL, Martin a kol. AUTOR-VIZE-MEZE-TELEVIZE. 1. vyd. Praha, Bratislava: Česká televize, Ústav pro studium totalitních režimů a Vysoká škola múzických umení v Bratislave, 2015. s. 94-98. ISBN 978-80-7404-176-1. Stať ve sborníku 2015
HLAVICA, Marek. SETKÁNÍ/ENCOUNTER 2010-2014. 1. vyd. Brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, 2015. ISBN 978-80-7460-077-7. Odborná kniha 2015
HLAVICA, Marek. Divadelní fakulta Janáčkovy akademie múzických umění v Brně. 1. vyd. Brno: Divadelní fakulta JAMU, 2014. ISBN 978-80-7460-051-7. Odborná kniha 2014
HLAVICA, Marek, Zbyněk SRBA a Petr FRANCÁN. Theatre Faculty of the Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno. Brno: Theatre Faculty of the Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno, 2014. 161 s. ISBN 978-80-7460-051-7. Odborná kniha 2014
HLAVICA, Marek. Dramaturg v televizi – v době totalitní a v době pluralitní. In Jana Cindlerová. Dramaturgie pro jednadvacáté století. Praha: Divadelní fakulta AMU, 2013. ISBN 978-80-7331-296-1. Stať ve sborníku 2013
HLAVICA, Marek. Dramatická tvorba brněnského studia Československé televize (1961–1991). Brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, 2012. ISBN 978-80-7460-030-2. Odborná kniha 2012
HLAVICA, Marek. Schechnerova cesta od divadla k performanci. Divadelní revue. 2011, roč. 22, č. 2, 4 s. ISSN 0862-5409. Článek v odborném periodiku 2011
HLAVICA, Marek. Jak vést herce v alternativním divadle: Richard Schechner a The Performance Group. In Herectví v alternativních divadelních formách. Praha: AMU, 2010. 10 s. ISBN 978-80-7331-182-7. Kapitola resp. kapitoly v odborné knize 2010
HLAVICA, Marek. SETKÁNÍ/ENCOUNTER 1991-2010. 1. vyd. Brno: Divadelní fakulta JAMU, 2010. ISBN 978-80-86928-69-2. Odborná kniha 2010
HLAVICA, Marek. Richard Schechner. Divadelní revue. 2009, roč. 2009, č. 4, 14 s. ISSN 0862-5409. Článek v odborném periodiku 2009
HLAVICA, Marek. Performační studia. Divadelní revue. 2009, roč. 2009, č. 3, 10 s. ISSN 0862-5409. Článek v odborném periodiku 2009
HLAVICA, Marek. Performanční studia. In Performanční studia. Brno: JAMU, 2008. 260 s. Výběrová řada doktorských prací. ISBN 978-80-86928-49-4. Odborná kniha 2008
HLAVICA, Marek. Performanční studia. Janáčkova akademie múzických umění v Brně, 2008. Článek v odborném periodiku 2008

Kdy a jak mne kontaktovat

Kdy a jak mne kontaktovat
e-mail: hlavica@jamu.cz mobil: +420 776 126 781 Facebook: www.facebook.com/marek.hlavica LinkedIn: www.linkedin.com/in/marekhlavica/

Profesní vizitka

Kdo jsem
prorektor pro tvůrčí činnosti a docent Ateliéru rozhlasové a televizní dramaturgie a scenáristiky Divadelní fakulty JAMU
Obory
televizní dramaturgie a scenáristika, televizní studia, historie televizního vysílání v ČR, umělecký výzkum
Aktuální pozice a projekty
prorektor pro tvůrčí činnosti předseda Ediční rady JAMU člen oborové rady doktorského studijního programu DF JAMU zástupce JAMU v Society for Artistic Research (SAR) hodnotitel Národního akreditačního úřadu člen redakční rady odborného časopisu Televizní studia člen Rady segmentu RUV pro segment Audiovize
Profesní zkušenost a orientace v kostce
dramaturg a scénárista spolupracující s Českou televizí a TV Nova (scénáře filmů Kája a Zabi a Tajemství dešťového pokladu, seriálů Ulice, První krok, Doktoři z Počátků a několika dokumentárních filmů a dramaturg České televize - studio Brno v letech 2007-2009: seriál Poste restante, dokumentární cykly Čtenářský deník a Česko jedna báseň, záznamy divadelních představení atd.)
Vzdělání
doc. (2013), habilitační práce Dramatická tvorba brněnského studia Československé televize (1961–1991) Ph.D. (2008), disertační práce Performanční studia, školitel prof. Petr Oslzlý MgA. (2000), diplomová práce Sonáta Mondšajn (rozhlasová dramatická tvorba Ludvíka Aškenazyho), vedoucí prof. Antonín Přidal

Životopis

Identifikace osoby
 • doc. MgA. Marek Hlavica, Ph.D.
Pracoviště
 • Divadelní fakulta JAMU, Ateliér rozhlasové a televizní dramaturgie a scenáristiky
Funkce na pracovišti
 • prorektor pro tvůrčí činnosti
  docent v Ateliéru rozhlasové a televizní dramaturgie a scenáristiky
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • doc. (2013), habilitační práce Dramatická tvorba brněnského studia Československé televize (1961–1991)
  Ph.D. (2008), disertační práce Performanční studia, školitel prof. Petr Oslzlý
  MgA. (2000), diplomová práce Sonáta Mondšajn (rozhlasová dramatická tvorba Ludvíka Aškenazyho), vedoucí prof. Antonín Přidal
Pedagogická činnost
 • BcA.
  Televizní žánry
  Literární tvorba
  Bakalářská diplomová práce
  Seminář k bakalářské diplomové práci
  Absolventský projekt
  Audiovizuální projekt 1.
  Audiovizuální projekt 2.
  Rozhlasový/televizní projekt
  MgA.
  Současná audiovizuální dramatická tvorba
  Oscarový scénář
  Audiovizuální projekt 3.
  Dílna magisterské práce
  Dílna magisterského projektu
  Diplomová práce
  Diplomový seminář
  Ph.D.
  Doktorandský seminář
  Základy vědecké práce
Vědeckovýzkumná činnost
 • 2018-2022 - Grant Technologické agentury České republiky, program Éta (společný projekt JAMU a Masarykovy univerzity - Fakulty sociálních studií): Komplexní skríningový diagnostický systém GIS
  2015-2017 - Grant Grantové agentury České republiky: Dramatická tvorba ostravského studia Československé televize (1955–1991)
  2010-2012 - Grant Grantové agentury České republiky: Dramatická tvorba brněnského studia Československé televize (1961–1991)
Univerzitní aktivity
 • prorektor pro tvůrčí činnosti
  předseda Ediční rady JAMU
  člen Programové rady Divadla na Orlí
  zástupce JAMU v Society for Artistic Research (SAR)
Mimouniverzitní aktivity
 • hodnotitel Národního akreditačního úřadu
  člen redakční rady odborného časopisu Televizní studia
  člen Rady segmentu RUV pro segment Audiovize
  člen hodnotitelského panelu GAČR (2013-2017)
  dramaturg a scénárista spolupracující s Českou televizí a TV Nova (scénáře filmů Kája a Zabi a Tajemství dešťového pokladu, seriálů Ulice, První krok, Doktoři z Počátků a několika dokumentárních filmů a dramaturg České televize - studio Brno v letech 2007-2009: seriál Poste restante, dokumentární cykly Čtenářský deník a Česko jedna báseň, záznamy divadelních představení atd.)
Vybrané publikace
 • HLAVICA, Marek. Obraz normalizační společnosti v dramatické tvorbě tehdejšího brněnského studia Československé televize. In KAŇKA, Petr, KOFRÁNKOVÁ, Václava, MAYEROVÁ, Ingrid, ŠTOLL, Martin a kol. AUTOR-VIZE-MEZE-TELEVIZE. 1. vyd. Praha, Bratislava: Česká televize, Ústav pro studium totalitních režimů a Vysoká škola múzických umení v Bratislave, 2015. s. 94-98. ISBN 978-80-7404-176-1. info
 • HLAVICA, Marek. SETKÁNÍ/ENCOUNTER 2010-2014. 1. vyd. Brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, 2015. ISBN 978-80-7460-077-7. info
 • HLAVICA, Marek. Autor stržený proudem a stísněný tvarem. Svět rozhlasu. Praha: Český rozhlas, 2015, roč. 2015, č. 33, s. 52-56. ISSN 1213-3817. info
 • HLAVICA, Marek. Divadelní fakulta Janáčkovy akademie múzických umění v Brně. 1. vyd. Brno: Divadelní fakulta JAMU, 2014. ISBN 978-80-7460-051-7. info
 • HLAVICA, Marek. Dramaturg v televizi – v době totalitní a v době pluralitní. In Jana Cindlerová. Dramaturgie pro jednadvacáté století. Praha: Divadelní fakulta AMU, 2013. ISBN 978-80-7331-296-1. info
 • HLAVICA, Marek. Dramatická tvorba brněnského studia Československé televize (1961–1991). Brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, 2012. ISBN 978-80-7460-030-2. info
 • HLAVICA, Marek. Jak vést herce v alternativním divadle: Richard Schechner a The Performance Group. In Herectví v alternativních divadelních formách. Praha: AMU, 2010. 10 s. ISBN 978-80-7331-182-7. info
 • HLAVICA, Marek. SETKÁNÍ/ENCOUNTER 1991-2010. 1. vyd. Brno: Divadelní fakulta JAMU, 2010. ISBN 978-80-86928-69-2. info
 • HLAVICA, Marek. Performanční studia. In Performanční studia. Brno: JAMU, 2008. 260 s. Výběrová řada doktorských prací. ISBN 978-80-86928-49-4. info

22. 11. 2018

 

JUDr. Lenka Valová
Prorektorka pro studium a kvalitu
tel: 54259 1115
e-mail: 5156@post.jamu.cz
UČO: 5156
Prorektorka pro studium a kvalitu
Beethovenova 2 662 15 Brno
Členství v akademických orgánech Funkce
Rada pro vnitřní hodnocení člen
Knihovní rada člen
Kolegium rektora JAMU člen
Pracoviště Funkce
Janáčkova akademie múzických umění Prorektorka pro studium a kvalitu
Ateliér divadelní produkce a jevištní technologie Odborná asistentka
Oddělení pro studium a kvalitu Vedoucí pracoviště

Kdy a jak mne kontaktovat

Kdy a jak mne kontaktovat
nejlépe e-mailem, v pracovní době tel. 542591115

Profesní vizitka

 

prof. Ing. Ivo Medek , Ph.D.
Prorektor pro strategii a rozvoj
tel: 54259 1136
e-mail: 5337@post.jamu.cz
UČO: 5337
Prorektor pro strategii a rozvoj
Beethovenova 2 662 15 Brno
Členství v akademických orgánech Funkce
Oborová rada Kompozice a teorie kompozice HF člen
Kolegium rektora JAMU člen
Umělecká rada HF člen
Umělecká rada JAMU člen
Studium
HF M-HUDUM KOMPOZ (abs.) (ukonč.)
Pracoviště Funkce
Janáčkova akademie múzických umění Prorektor pro strategii a rozvoj
Katedra kompozice a multimediální tvorby Profesor
Prorektor pro strategii a rozvoj Vedoucí pracoviště

Název Typ Rok
MEDEK, Ivo, Sára MEDKOVÁ a Vít ZOUHAR. Odniesienia do muzyki historycznej w czeskiej muzyce wspólczesnej (na przykladzie "Brneńskiej szkoly kompozytorskiej"). In Zbigniew Bargielski, Anna Nowak, Violetta Przech. Interpretacje dziela muzycznego W kontekście kultury. Bydgoszcz: Akademia muzyczna imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy, 2017. s. 89-105. ISBN 978-83-61262-02-2. Stať ve sborníku 2017
MEDEK, Ivo. The Musical (team)Work and its Contributors. Some musings on the Artistic and Pedagogical Elements of Teamwork. In Anna Nowak. The Musical Work and its Creators (10). Bydgoszcz: Akademia muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy, 2015. s. 47 - 53. ISBN 978-83-61262-45-9. Stať ve sborníku 2015
MEDEK, Ivo, Jaromír SYNEK a Vít ZOUHAR. Composing in the Classroom. Different Hearing: Experiences in Czech Music Education. Brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, 2014. 142 s. ISBN 978-80-7460-065-4. Odborná kniha 2014
MEDEK, Ivo. Multimediální dílo - teorie a praxe. In Umění a nová média. Brno: Masarykova univerzita||#||Masaryk University, 2011. 12 s. ISBN 978-80-210-5639-8. Kapitola resp. kapitoly v odborné knize 2011
MEDEK, Ivo. Současné trendy v soudobé hudební kompozici cze. Živá hudba, časopis pro studium hudby a tance. 2011, č. 2, 2 s. ISSN 0514-7735. Článek v odborném periodiku 2011
MEDEK, Ivo. The Phenomenon of Chopin and Czech Music. In Traces and Echoes of Chopin´s Work. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uczelniane AMFN, 2011. 11 s. ISBN 978-83-61262-84-8. Kapitola resp. kapitoly v odborné knize 2011
MEDEK, Ivo. To the Teamwork Creativity. In Filosofické koncepcie v hudbe a umení. Banská Šťiavnica: Akadémia umení v Banskej Bystrici a HUAJA Banská Šťiavnica, 2010. 30 s. ISBN 978-80-89078-77-6. Stať ve sborníku 2010
MEDEK, Ivo. Výzkum post-indeterministických kompozičních metod. 2010. Účelové publikace 2010
MEDEK, Ivo. Řád hudební kompozice a prostředky jeho výstavby. In Řád hudební kompozice a prostředky jeho výstavby. Brno: JAMU, 2009. 78 s. ISBN 978-80-86928-63-0. Odborná kniha 2009
MEDEK, Ivo. Výzkum post-indeterministických kompozičních metod: komponování v hudebních animačních programech a v hudební výchově. 2009. Účelové publikace 2009
MEDEK, Ivo a Alois PIŇOS. Řád hudební kompozice a prostředky jeho výstavby. In Řád hudební kompozice a prostředky jeho výstavby. Brno: JAMU Brno, 2004. 54 s. ISBN 80-86928-00-4. Odborná kniha 2004
MEDEK, Ivo. Slyšet jinak '03. In Slyšet jinak '03. Brno: JAMU Brno, 2004. 84 s. ISBN 80-85429-94-2. Odborná kniha 2004
MEDEK, Ivo a Leoš FALTUS. An Order of Composition as a Basic Attribute of Perception. In Musica Nova VI. JAMU Brno: JAMU Brno, 2003. s. 44-51, 9 s. ISBN 80-85429-91-8. Stať ve sborníku 2003
MEDEK, Ivo. Alois Piňos. Czech music. 2003, roč. 2003, č. 2, s. 1-3. ISSN 1211-0264. Článek v odborném periodiku 2003
MEDEK, Ivo. An Introduction to processuality. In An Introduction to processuality. JAMU - Brno: JAMU - Brno, 2002. 160 s. Acta musikologica et theatrologica. ISBN 80-85429-74-8. Odborná kniha 2002
MEDEK, Ivo. An order of composition as an basic attribute of perception. In Beitrage zur elektronischen Music. Graz: Universitat fur Musik und Darstellende Kunst Graz, 2002. s. 62-65. ISSN 1024-5391. Stať ve sborníku 2002
MEDEK, Ivo. Neúplný protokol o elektronické invazi. HIS VOICE. 2002, roč. 2002, č. 4, s. 5-7. ISSN 1213-2438. Článek v odborném periodiku 2002
MEDEK, Ivo. Periférnost soudobé artificiální hudby v kontextu řádu díla. In In: O perifernosti troch inak. FF UKF Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre. Filozofická fakulta||#||Constantine the Philosopher University in Nitra. Faculty of Arts, 2002. s. 32-42. ISBN 80-8050-586-3. Stať ve sborníku 2002
MEDEK, Ivo. Phill Niblock. HIS VOICE. 2002, roč. 2002, č. 1, s. 18-19. ISSN 1213-2438. Článek v odborném periodiku 2002
MEDEK, Ivo. "Trstěnice pošesté". HIS VOICE. 2002, roč. 2002, č. 1, s. 19. ISSN 1213-2438. Článek v odborném periodiku 2002
MEDEK, Ivo. Yuri Kasparov - západní skladatel z východu. HIS VOICE. 2002, roč. 2002, č. 1, s. 11-12. ISSN 1213-2438. Článek v odborném periodiku 2002
MEDEK, Ivo. Železný Jeff Beer. HIS VOICE. 2002, roč. 2002, č. 4, s. 5-7. ISSN 1213-2438. Článek v odborném periodiku 2002
MEDEK, Ivo. Setkávání evropské hudby Plus 2000. HIS VOICE. 2001, roč. 2001, č. 1, s. 19. ISSN 1213-2438. Článek v odborném periodiku 2001
MEDEK, Ivo. Brněnská multimediální tvorba 90. let. HIS VOICE. 2001, roč. 2001, č. 1, s. 20. ISSN 1213-2438. Článek v odborném periodiku 2001
MEDEK, Ivo. Medek,Ivo:Brněnská multimediální scéna 70.- 80.let. HIS VOICE. 2001, roč. 2001, 2,3, s. 16-17, 20-21, 4 s. ISSN 1213-2438. Článek v odborném periodiku 2001
MEDEK, Ivo. Martin Opršál - cesta k marimbě. Bulletin H.I.S. 2000, roč. 2000, č. 1, s. 5-6. ISSN 1212-4516. Článek v odborném periodiku 2000
MEDEK, Ivo. Miloslav Ištan - deset let od úmrtí skladatele. Bulletin H.I.S. 2000, roč. 2000, č. 1, s. 3-4. ISSN 1212-4516. Článek v odborném periodiku 2000
MEDEK, Ivo. Pavel Zemek. Bulletin H.I.S. 2000, roč. 2000, č. 1, s. 3. ISSN 1212-4516. Článek v odborném periodiku 2000
MEDEK, Ivo. Premiéry mladých autorů. Bulletin H.I.S. 2000, roč. 2000, č. 1, s. 12. ISSN 1212-4516. Článek v odborném periodiku 2000
MEDEK, Ivo. Stella Matutina Aloise Piňose. Bulletin H.I.S. 2000, roč. 2000, č. 1, s. 2-4. ISSN 1212-4516. Článek v odborném periodiku 2000
MEDEK, Ivo. Tomáš Ondrůšek - sólo pro bicí nástroje. Bulletin H.I.S. 2000, roč. 2000, č. 1, s. 1-3. ISSN 1212-4516. Článek v odborném periodiku 2000
MEDEK, Ivo. Český přízvuk - portréty. Bulletin H.I.S. 2000, roč. 2000, č. 1, s. 4-5. ISSN 1212-4516. Článek v odborném periodiku 2000
MEDEK, Ivo. DAMA DAMA - deset let. Bulletin H.I.S. 2000, roč. 2000, č. 1, s. 4-6. ISSN 1212-4516. Článek v odborném periodiku 2000
MEDEK, Ivo. Dvě moravské přehlídky nové hudby. Bulletin H.I.S. 2000, roč. 2000, č. 1, s. 7. ISSN 1212-4516. Článek v odborném periodiku 2000
MEDEK, Ivo. Fenomén Palinx. Bulletin H.I.S. 2000, roč. 2000, č. 1, s. 7. ISSN 1212-4516. Článek v odborném periodiku 2000
MEDEK, Ivo. Klavírní talent z Brna. Bulletin H.I.S. 2000, roč. 2000, č. 1, s. 1-2. ISSN 1212-4516. Článek v odborném periodiku 2000
MEDEK, Ivo. Česká experimentální scéna ve Vídni. Bulletin H.I.S. 1999, roč. 1999, č. 1, s. 14. ISSN 1212-4516. Článek v odborném periodiku 1999
MEDEK, Ivo. Mezinárodní festival soudobé hudby Contrast 1999. Bulletin H.I.S. 1999, roč. 1999, č. 6, s. 14. ISSN 1212-4516. Článek v odborném periodiku 1999
MEDEK, Ivo. No to Boredom! Czech music. 1998, roč. 8, č. 3, s. 6;7. ISSN 1211-0264. Článek v odborném periodiku 1998
MEDEK, Ivo. Surface Music. Ticho (The Silence). 1998, roč. 6, č. 10, s. 42;44. Článek v odborném periodiku 1998
MEDEK, Ivo. Úvod do procesuality jako komplexní kompoziční metody. In Úvod do procesuality jako komplexní kompoziční metody. Brno: JAMU Brno, 1998. 130 s. ISBN 80-85429-37-3. Odborná kniha 1998
MEDEK, Ivo. A Few Question for Peter Graham. Czech music. 1997, roč. 7, č. 5, s. 6;7. ISSN 1211-0264. Článek v odborném periodiku 1997
MEDEK, Ivo. Concentus Moraviae - for the First Time. Czech music. 1997, roč. 7, č. 1, s. 5;5. ISSN 1211-0264. Článek v odborném periodiku 1997
MEDEK, Ivo. Leoš Faltus. Czech music. 1997, roč. 7, č. 6, s. 10;11. ISSN 1211-0264. Článek v odborném periodiku 1997
MEDEK, Ivo. New Music Exposition. Czech music. 1997, roč. 7, č. 1, s. 10;10. ISSN 1211-0264. Článek v odborném periodiku 1997
MEDEK, Ivo. Arnošt Parsch - Talking to the Composer. Czech music. 1996, roč. 6, č. 6, s. 7;7. ISSN 1211-0264. Článek v odborném periodiku 1996
MEDEK, Ivo. Concentus Moraviae poprvé. Hudební rozhledy. 1996, roč. 3, č. 2, s. 12;13. Článek v odborném periodiku 1996
MEDEK, Ivo. Česká soudobá hudba v Holandsku. Opus musicum. 1996, roč. 28, č. 3, s. 15;15. ISSN 0862-8505. Článek v odborném periodiku 1996
MEDEK, Ivo. Procesualita jako kompoziční metoda. In Sborník z mezinárodní konference MUSICA NOVA I. Brno: Hudební fakulta JAMU, 1996. s. 13;17. ISBN 80-85429-41-1. Kapitola resp. kapitoly v odborné knize 1996
MEDEK, Ivo. Teatromusica. Czech music. 1996, roč. 6, č. 1, s. 9;10. ISSN 1211-0264. Článek v odborném periodiku 1996
MEDEK, Ivo. Alois S. Piňos. Czech music. 1995, roč. 5, č. 6, s. 8;9. ISSN 1211-0264. Článek v odborném periodiku 1995
MEDEK, Ivo. Procesualita jako komplexní kompoziční metoda. Opus musicum. 1995, roč. 27, č. 3, s. 111;116. ISSN 0862-8505. Článek v odborném periodiku 1995
MEDEK, Ivo. Portugalská soudobá hudba - známá neznámá. Opus musicum. 1994, roč. 26, č. 1, s. 13;16. ISSN 0862-8505. Článek v odborném periodiku 1994

 

MgA. Michal Indrák , Ph.D.
Prorektor pro vnější vztahy
tel: 542 591 114
e-mail: indrak@jamu.cz
UČO: 5709
Prorektor pro vnější vztahy
Beethovenova 2 662 15 Brno
Členství v akademických orgánech Funkce
Kolegium rektora JAMU člen
Studium
HF D-HUDUM TEORKOM kombin. (abs.) (ukonč.)
HF N-HUDUM KOMPOZ (abs.) (ukonč.)
HF B-HUDUM KOMPOZ (abs.) (ukonč.)
Pracoviště Funkce
Janáčkova akademie múzických umění Prorektor pro vnější vztahy
Katedra kompozice a multimediální tvorby Odborný asistent
Oddělení pro vnější vztahy Vedoucí pracoviště

Předmět Kód
Kompozice I H60195Al
Hudební sémiotika HPH031l
EA hudba II HF0007l
EA hudba I HF0006l

Předmět Kód
Kompozice IV H60196Az
Kompozice I H60195Az
Hudební sémiotika HPH031z
EA hudba II HF0007z
EA hudba I HF0006z

Předmět Kód
Hudební sémiotika HPH031l
Teorie kompozice III H60358l
EA hudba I HF0006l