Rektor

MgA. Petr Michálek
Rektor
tel: 542 591 112
e-mail: rektor@jamu.cz
UČO: 10481
Rektor
Beethovenova 2 662 15 Brno
Členství v akademických orgánech Funkce
Rada pro vnitřní hodnocení Předseda
Kolegium rektora JAMU Předseda
Umělecká rada JAMU Předseda
Studium
DIFA M-DRAUM DIVDRAM (abs.) (ukonč.)
Pracoviště Funkce
Janáčkova akademie múzických umění Rektor
Odbor rektora Vedoucí pracoviště

Asistentka rektora

Mgr. MARTINA DOZBABOVÁ

tel: 54259 1101
e-mail: 18636@post.jamu.cz
UČO: 18636
asistentka rektora, vedoucí sekretariátu
Beethovenova 2, 662 15
2NP dveře 209