Rektor

Bc. Petra Bělohlávková

asistentka rektora

e-mail: belohlavkova@jamu.cz
UČO: 20200
Odbor rektora

prof. Mgr. Petr Oslzlý
Rektor
tel:
e-mail: rektor@jamu.cz
UČO: 5096
Ateliér režie a dramaturgie Petra Oslzlého