Schránka důvěry

V roce 2001 přijal titul čestného doktora JAMU Václav Havel, pro naši akademii to bylo ctí i závazkem. Umělecký a lidský odkaz našeho čestného doktora nás na prvním místě zavazuje dbát o ochranu lidských práv, jejichž porušování není doménou jen totalitních režimů, ale mohou se objevovat i v demokratických společnostech. Lidská práva mohou být – a často jsou – porušována v nejzákladnějších strukturách a projevech každodenního života a mohou být tedy porušována i v životě vysoké školy. Abychom na takové projevy dokázali konstruktivně reagovat, abychom jim dokázali preventivně čelit a pomáhali tak vytvářet a udržovat zdravé vztahové prostředí nezbytné pro tvůrčí život umělecké školy, zřizujeme pro všechny členy akademické obce JAMU celoškolskou Schránku důvěry JAMU (přístup přes Office365).

Pokud jste se na JAMU setkali s jednáním, které považujete za jakkoli diskriminační, nespravedlivé a porušující základní etické principy, můžete se této schránce svěřit. Anonymita vašich příspěvků je technicky zcela ošetřena, a pokud se svůj příspěvek rozhodnete podepsat, bude jeho diskrétnost naprosto zaručena. V prvním i druhém případě nemusíte mít obavu z jakéhokoli zneužití, k uvedené schránce budou mít naprosto neporušitelně výhradní přístup pouze předsedové obou fakultních Akademických senátů, kteří také budou mít povinnost každý podnět posoudit a při zachování naprosté diskrétnosti ve spolupráci s dalšími členy AS navrhnout postup jeho dalšího projednávání. Vedení akademie, obou fakult, případně kateder a ateliérů bude s jednotlivými podněty seznamováno jen prostřednictvím a po rozhodnutí Akademických senátů.
Věřím, že studijní, tvůrčí i každodenní život naší Janáčkovy akademie múzických umění je postaven na zdravých a spravedlivých etických principech a že toto opatření jej pomůže udržovat a rozvíjet.

Petr Oslzlý – rektor JAMU