Služby

Meziknihovní výpůjční služby (MVS) 
Půjčovna a studovna
 • výpůjční služby: absenční výpůjčky, prezenční výpůjčky (studovna)
 • rešeršní služby (pomoc při sestavení soupisu citací relevantních dokumentů)
 • referenční služby (poskytování informací o fondech knihovny a externích informačních zdrojích)
 • vybraná oborová literatura a časopisy ve studovně, 
 • audiovizuální technika ve studovně (CD, DVD, videokazety)
 • kopírovací stroj
 • přístup na internet (včetně wifi)
 • Poprvé v Knihovně JAMU (leták)
 • Kontakt: Mgr. Josef Blažek. blazek@jamu.cz, knihovna@jamu.cz, tel.: 542 59 2201
Elektronické služby
 • zpřístupňování informací o knihovně na webových stránkách JAMU, facebook
 • služby katalogu Aleph (objednávání, prodlužování, rezervace, novinky, odkazy na další katalogy)
 • elektronická komunikace s uživateli (e-mail)
 • přístup do databáze Závěrečných prací v ISu (plné texty)
 • přístup k volně dostupným oborovým elektronickým informačním zdrojům (EIZ) – portál Umění online
 • přístup k licencovaným oborovým EIZ – hudební databáze
 • CitacePRO – citační manažer
 • Elektronické služby Knihovny JAMU (leták)
Informační vzdělávání
 • vstupní exkurze do knihovny pro 1. ročníky, přednášky pro doktorandy
 • konzultace (osobní, e-mailem) při vyhledávání v informačních bázích (katalogy, EIZ) a další
 • metodická pomoc při psaní závěrečných (diplomových) prací – formální úprava, jak správně citovat, citační etika, plagiátorství
Reprografické služby
 • kopírování, kroužková vazba, (skenování v Počítačové studovně na stejném patře, po-čt 10-20, pá 10-16 hod.)

Více informací získáte na dalších stránkách knihovny