Služby

Meziknihovní výpůjční služby (MVS) 
Půjčovna a studovna
 • výpůjční služby: absenční výpůjčky, prezenční výpůjčky (studovna)
 • referenční služby (poskytování informací o fondech knihovny a externích informačních zdrojích)
 • vybraná oborová literatura a časopisy ve studovně, 
 • audiovizuální technika ve studovně (CD, DVD, videokazety)
 • kopírovací stroj (kopie, skenování, tisk)
 • přístup na internet (včetně wifi)
 • 8 počítačů, 38 studijních míst
 • Poprvé v Knihovně JAMU (leták)
 • Kontakt: knihovna@jamu.cz, tel.: 542 59 2204 (výpůjční pult)
Elektronické služby
Informační vzdělávání
 • vstupní exkurze do knihovny pro 1. ročníky, přednášky pro doktorandy
 • konzultace (osobní, e-mailem) při vyhledávání v informačních bázích (katalogy, EIZ) a další
 • metodická pomoc při psaní závěrečných (diplomových) prací – formální úprava, jak správně citovat, citační etika, plagiátorství
 • nabídka informačního vzdělávání pro studenty i pedagogy
Reprografické služby
 • kopírování, tisk, skenování, kroužková vazba
 • platba pouze v hotovosti (ceny viz Knihovní řád)

Více informací získáte na dalších stránkách knihovny

Kontakt:

Ředitelka knihovny, akvizice knih, akvizice elektronických informačních zdrojů:

PhDr. Romana Kasperkevičová
Vedoucí pracoviště
tel: 54259 2200
e-mail: 18635@post.jamu.cz
UČO: 18635
Knihovna
Novobranská 3 662 15 Brno

Zástupkyně ředitelky, akvizice periodik (časopisů), MVS (meziknihovní výpůjční služba), odpisy:

Božena Kalousková
Knihovník
tel: 54259 2205
e-mail: 18649@post.jamu.cz
UČO: 18649
knihovník
Novobranská 3, 662 15
2NP dveře KNIH

Akvizice hudebnin, CD a DVD:

Mgr. Petra Antalová
Knihovník
tel: 54259 2215
e-mail: 19381@post.jamu.cz
UČO: 19381
knihovník
Novobranská 3, 662 15
2NP dveře KNIH

Informační vzdělávání, správa EIZ, Citace.com:

Bc. Šárka Matoušková
Knihovník
e-mail: 23031@post.jamu.cz
UČO: 23031
Knihovník

Mgr. et Mgr. Jana Krůčková
Knihovník
tel: 54259 2211
e-mail: 20155@post.jamu.cz
UČO: 20155
knihovník
Novobranská 3, 662 15
2NP dveře KNIH

(dlouhodobě mimo výkon práce)

Půjčovna a studovna (e-mail: knihovna@jamu.cz, tel.: 542 59 2204), výpůjční protokol, diplomové práce:

Mgr. Josef Blažek
Knihovník
tel: 54259 2201
e-mail: 18648@post.jamu.cz
UČO: 18648
knihovník
Novobranská 3, 662 15
2NP dveře KNIH

Správa depozitáře:

Mgr. Jan Vorel
Knihovník
tel: 54259 2114
e-mail: 19374@post.jamu.cz
UČO: 19374
knihovník
Novobranská 3, 662 15
2NP dveře KNIH

Fond umělecké dokumentace:

MgA. Michal Kovalčuk
Archivář
tel: 54259 2208
e-mail: 13816@post.jamu.cz
UČO: 13816
archivář
Novobranská 3, 662 15
2NP dveře KNIH