Prohlášení Rady vysokých škol k vývoji situace na Ukrajině

Prohlášení Rady vysokých škol k vývoji situace na Ukrajině 

Užší předsednictvo Rady vysokých škol odsuzuje porušení mezinárodních úmluv ze strany Ruska narušením integrity Ukrajiny coby nezávislého státu. Ze strany Ruska se jedná o neakceptovatelný krok, který je v rozporu s mezinárodním právem a který ohrožuje stabilitu a mír v Evropě.

Užší předsednictvo Rady vysokých škol vyjadřuje svou solidaritu s občany Ukrajiny a s členy akademických obcí ukrajinských univerzit i vědeckých institucí. Rovněž vyzývá představitele České republiky i vysokých škol k aktivnímu přístupu a realizaci takových činů, které podpoří dotčené studenty a zaměstnance na Ukrajině.

V Praze 22. února 2022