Fond podpory strategického rozvoje vzdělávací činnosti

Fond podpory strategického rozvoje vzdělávací činnosti

Fond podpory strategického rozvoje vzdělávací činnosti (Fond podpory) je určen k naplňování cílů Strategického záměru JAMU 2021+ mj. podporou hlavních strategických opatření přijímaných JAMU.

První výzva je vyhlášena do 15. července 2021 a uzávěrka pro podávání návrhů projektů je 14. listopadu 2021.

Druhá výzva je vyhlášena do 30. června 2023 a uzávěrka pro podávání návrhů projektů je 31. října 2023.

Projekty podané v první výzvě jsou vždy tříleté, realizované v rozmezí od 2. 1. 2022 do 15. 12. 2024, a v druhé výzvě dvouleté, realizované v rozmezí od 2. 1. 2024 do 15. 12. 2025. Projekty podávají fakulty nebo další součásti JAMU.

Při posuzování projektů se hodnotí soulad se strategickými prioritními cíli strategického záměru JAMU, konkrétnost a realizovatelnost aktivit vedoucích k vytyčeným cílům a míra vlivu na strategický rozvoj vzdělávací činnosti.

Odpovědná osoba:

Prorektor pro strategii a rozvoj prof. MgA. Ing. Ivo Medek, Ph.D. 

Kontaktní osoby:

Projekty Divadelní fakulty JAMU – Mgr. et Mgr. Adéla Dědová

Projekty Hudební fakulty JAMU – MgA. Kateřina Polášková 

Projekty ostatních součástí – Ing. Monika Körmendyová 

Dokumenty:

Nejnovější Nejstarší A-Z Z-A

  Prohlédnout složku v IS (může obsahovat více souborů)/do/jamu/doc/5499/fond_podpory/

  Elektronické podání projektové žádosti

  Prostřednictvím tlačítka „Podat projektovou žádost“  bude řešitel přesměrován do úřadovny Informačního systému JAMU. Zde řešitel klikne na „Podání nové žádosti za moji osobu“. Z dostupných agend je nutné vybrat agendu Projektové žádosti Fondu podpory – FPSRVČ, do které nahraje dokument se svou žádostí a dá uložit. Tímto je projekt podán ke zpracování příslušným fakultním manažerkám, které následně předají spisy vedoucí PK.

  Patřičný formulář žádosti si můžete stáhnout výše. Do ISu se nahrává dokument ve formátu .docx (dokument word), který není třeba podepisovat. Podáním přes UČO řešitele je tento dokument považován za podepsaný.

  Podat projektovou žádost

  Podat průběžnou zprávu