Informace týkající se studentské iniciativy NE!MUSÍŠ TO VYDRŽET

K rozšíření možností komunikace s akademickou obcí zřizuje JAMU „Schránku důvěry“.