Seznam kandidátů na rektora JAMU

Volba rektora JAMU

Akademický senát Janáčkovy akademie múzických umění dle přijatého postupu usnášení se na návrhu na jmenování rektora JAMU v souladu s čl. 31 vnitřního předpisu č. 4/2018 LJ, jednacího řádu Akademického senátu JAMU, ze dne 29. července 2021 zveřejňuje seznam kandidátů na funkci rektora Janáčkovy akademie múzických umění na funkční období od 1. února 2022 do 31. ledna 2026, kteří kandidaturu přijali.

(kandidáti jsou uvedeni v abecedním pořadí)

 

doc. Mgr. Petr Francán

prof. MgA. Ing. Ivo Medek, Ph.D.

prof. Mgr. Petr Oslzlý

prof. Barbara Maria Willi, Ph.D.