Research Catalogue

Research Catalogue

Mezinárodní databáze pro umělecký výzkum

 

 

Research Catalogue (RC) je mezinárodní on-line portál s otevřeným přístupem pod správou Society for Artistic Research (SAR). Nabízí řešení při prezentaci výsledků a tradiční formáty dokumentace pro umělecký výzkum.

RC umožňuje umělcům / vědeckým pracovníkům odchýlit se od standardního formátu časopiseckých článků a výzkumných archivů při zachování vědecké kvality. Audiovizuální a jiné multimediální záznamy nejsou podřízeny textu, ale jsou s ním rovnocenné. RC nabízí uživateli prostor, ve kterém lze zvuk, obrázky, video a text kombinovat v integrovaném formátu pro prezentaci a ve kterém si o vizuální dispozici a zaměření na různé formáty může rozhodnout sám autor.

Možnosti publikování nabízí jak institucionální archivy, tak vybrané on-line časopisy, jako je RUUKU, Journal for Sonic Studies, VIS a Journal for Artistic Research. Portál lze využít i pro archivaci výzkumných dat či prezentaci doktorských a jiných závěrečných prací.

Server Research Catalog je provozován v IT oddělení KTH ve Stockholmu a software i všechna data jsou uložena v KTH-Royal Institute of Technology s každodenními zálohovacími procedurami.

Pro vytvoření a správu účtu na portálu RC, kontaktujte administrátora RC pro Janáčkovu akademii (viz níže).

 

Oficiální web RC

Průvodce katalogem

Video tutoriály pro autory

Video tutoriály pro autory

 

Kontakty:

Administrátor RC pro DF: simkova@jamu.cz

Administrátor RC pro HF: musil@jamu.cz

Oficiální podpora pro uživatele: support@researchcatalogue.net