Umění distančně vyučovat nelze

Problémy s distanční výukou na vysokých uměleckých školách v článku  pro magazín vysokých škol Universitas skvěle formulovala a popsala prorektorka pro studium a kvalitu Janáčkovy akademie múzických umění (JAMU) prof. PhDr. Silva Macková.  

„Distanční výuka nemůže nahradit soustavný a systematický trénink profesních dovedností, například hru na nástroj, zpěv, hlasový a pohybový trénink a další disciplíny vyžadující korekci pedagoga,“ uvádí s tím, že většina na JAMU vyučovaných předmětů je založena na umělecké tvorbě a prezentaci jejích výsledků – v rámci katedry, ateliéru, školy, ale i širšímu publiku. Výsledky umělecké tvorby mohou být prověřovány jedině v komunikaci s publikem.

„Navíc má velká část tvorby týmovou povahu. Tuto nejpodstatnější část výuky online realizovat nelze,“ říká Macková, která svoje závěry opírá o trojí zkušenost. Distanční výuku řeší jako prorektorka, vedoucí ateliéru na Divadelní fakultě JAMU a jako pedagožka tří teoretických předmětů. 

Celý článek najdete zde:

https://www.universitas.cz/tema/6618-rok-v-onlinu-mnoho-novych-nastroju-vyuky-ale-i-frustrace-a-ukoncovani-studia