Studentská grantová soutěž

Studentská grantová soutěž

Studentská grantová soutěž JAMU (SGS) finančně podporuje realizaci výzkumných a umělecko-výzkumných projektů studentů doktorského studijního programu nebo magisterského studijního programu uskutečňovaného JAMU.

Výstupem projektu musí být odborná publikace (např. monografie, článek v odborném časopise, kapitola kolektivní monografie) a podporovány jsou i projekty tzv. uměleckého výzkumu, jejichž výstupem je umělecké dílo (např. divadelní inscenace, audiovizuální dílo, umělecko-pedagogický projekt, kompozice hudební skladby, interpretace hudební skladby v rámci významného koncertního vystoupení, nahrání zvukového nosiče, hudebně-režijní výstup) a dokumentace a reflexe jeho tvorby.

Soutěž je vyhlašována každý rok do 15. listopadu a uzávěrka podávání návrhů projektů je obvykle v polovině ledna.

Zpravidla jsou podporovány jednoleté projekty, ale ve výjimečných a odůvodněných případech lze podpořit i projekty s delší dobou trvání, a to maximálně na tři roky. Dotace na realizaci projektů je každoročně mezi 1,5–2 miliony Kč.

Při posuzování návrhu projektu se hodnotí jeho originalita a očekávaný přínos k rozvoji poznání, odborná úroveň a koncepce a metodika řešení, přiměřenost cílů odborným kvalitám a dosavadním zkušenostem navrhovatele, přiměřenost požadavků na finanční podporu a přiměřenost doby řešení.

Odkazy:

Studentská grantová soutěž na DF

Studentská grantová soutěž na HF

Odpovědné osoby:

JAMU – doc. MgA. Marek Hlavica, Ph.D

Divadelní fakulta JAMU–  doc. MgA. Hana Průchová , PH.D.

Hudební fakulta JAMU – Mgr. Petr Lyko, Ph.D.

Dokumenty:

Nejnovější Nejstarší A-Z Z-A

    Prohlédnout složku v IS (může obsahovat více souborů)/do/jamu/doc/5499/sgs/