Rejstřík informací o výsledcích

Rejstřík informací o výsledcích(RIV) shromažďuje informace o výsledcích projektů výzkumu a vývoje a výzkumných záměrů podporovaných z veřejných prostředků podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje).

Sběr údajů o výzkumné činnosti za uplynulý rok probíhá na fakultě obvykle v březnu.

Výsledky výzkumu evidované v RIVu lze nalézt v Informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

Internetové stránky Rejstříku informací o výsledcích.

Osobou odpovědnou za sběr údajů do RIVu je na Divadelní fakultě proděkan Marek Hlavica, který také případně poskytne další informace.

doc. MgA. Marek Hlavica , Ph.D.
Prorektor pro tvůrčí činnost
tel: 54259 1333
e-mail: hlavica@jamu.cz
UČO: 5202
Prorektor pro tvůrčí činnost
Mozartova 1, Brno 662 15
2NP dveře 108